Polityka prywatności

Informacje o danych osobowych w Panelu Rodzica UKS BEMOWSKA SZKOŁA SPORT „IRZYK"


Administrator danych

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane jest UKS Bemowska Szkoła Sport „IRZYK” z siedzibą przy ul. Irzykowskiego 1a, 01-317 Warszawa.


Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych to osoba, z którą możesz się skontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Twoich danych przez UKS Bemowska Szkoła Sportu „IRZYK”. Możesz to uczynić na trzy sposoby:
1) mailowo: daneosobowe@uksirzyk.pl
2) telefonicznie: 504 087 059
3) korespondencyjnie: UKS Bemowska Szkoła Sport „IRZYK” z siedzibą przy ul. Irzykowskiego 1a, 01-317 Warszawa


Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe, abyś mógł/a zostać:

- Członkiem Klubu UKS Bemowska Szkoła Sportu „IRZYK”

- Użytkownikiem Panel Rodzica i  korzystać z jego funkcjonalności. Realizujemy w ten sposób dla Ciebie usługę świadczoną drogą elektroniczną. Dzięki temu masz możliwość m.in.:
1)  założyć profil użytkownika, umożliwiający korzystanie z funkcjonalności Panelu  Rodzica,  
2)  zapoznawać się z komunikatami przekazywanymi przez Klub,
3)  komunikowania się z Trenerami/kami Klubu,

4)  otrzymywać SMS-y i e-maile od Klubu,

5) dokonywać zgłoszeń do turniejów, rozgrywek i innych wydarzeń organizowanych przez Klub i podmioty zewnętrzne,
5)  dokonywać zgłoszeń na obozy letnie i zimowe organizowane przez Klub,
8)  otrzymywać SMS-y i e-maile od Klubu.


Przetwarzając Twoje dane realizujemy również swoje uzasadnione interesy, którymi są:

1)    monitorowanie zgodnego z regulaminem korzystania z Systemu Panel Rodzica,
2)    kontakt z użytkownikami Systemu Panel Rodzica związany z jego funkcjonowaniem.


Odbiorcy danych

Odbiorcy to inne organizacje, którym Klub UKS Bemowska Szkoła Sportu „IRZYK” może ujawnić Twoje dane osobowe (pamiętaj, że zawsze robimy to zgodnie z prawem!). Należą do nich:

1) organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
2) organizatorzy turniejów oraz rozgrywek: piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego, cheerleadingu,
3) podmioty zewnętrzne wspierające Klub UKS Bemowska Szkoła Sportu „IRZYK” w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi informatyczne, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, lub współpracują z Klubem w ramach kampanii marketingowych.Czas przetwarzania danych

Będziemy przetwarzali Twoje dane do czasu usunięcia konta w Systemu Panel Rodzica, a po jego usunięciu w terminach pozwalających Klubowi na dochodzenie lub obronę przed roszczeniami z tytułu korzystania z Systemu Panel Rodzica.


Twoje uprawnienia

Ponieważ przetwarzamy Twoje dane, masz wobec nas prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych,
2) sprostowania danych,
3) usunięcia danych,
4) ograniczenia przetwarzania,
5) przenoszenia danych,
6) wniesienia sprzeciwu,
7) cofnięcia zgody na członkostwo w Klubie UKS Bemowska Szkoła Sportu „IRZYK” w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z          prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.


Czy musisz podać swoje dane?

Podajesz nam swoje dane w pełni dobrowolnie, przy czym jeżeli tego nie zrobisz nie będziesz mógł założyć konta w Panelu Rodzica i korzystać z jego funkcjonalności. Nie będziesz mógł również zostać członkiem Klubu UKS Bemowska Szkoła Sportu „IRZYK”.


Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzecich  

Nie będziemy przekazywali Twoich danych osobowych do Państw Trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.


Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. 

UKS Bemowska Szkoła Sportu „IRZYK”

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now